Komentarze

Walne Zebranie

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 08.04.2013 wyznaczono termin Walnego Zebrania sprawozdawczego członków WZHiU.

Zebranie odbyło się tradycyjnie w restauracji Jamajka w dniu 6 czerwca 2013r. W związku z brakiem kworum zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 19.00.

Zebranie otworzył Przezes Andrzej Zając.W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: