Walne Zebranie 2018

31.05.2018, 17:00,

W dniu 14.06.2017r. o godz. 18.30 w Cafe Rene w Wągrowcu, Rynek odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze.

Zgodnie z § 18 ust. 4 p. b) Statutu, w związku z brakiem kworum, wyznaczono drugi termin zebrania w tym samym dniu i miejscu, lecz o 30 minut później.
 


Na Zebranie przybyło 15 członków + osoby towarzyszące. Przed zebraniem odbył się pokaz zdjęć i filmów z wycieczki do Corwacji a o godz. 18.30 kawa lub herbata + oczywiście smakowite ciasto. Po tym wspólny obiad dla członków, osób im towarzyszących oraz gości.
Porządek zebrania był nastepujący:
1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku zebrania, wybór Prezydium Zebrania, ukonstytuowanie się Prezydium: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, członek.
3. Wybór protokólanta oraz komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, ukonstytuowanie się komisji: przewodniczący, sekretarz, członek.
4. Sprawy bieżące.
5. Odczytanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie protokółu z ostatniego zebrania sprawozdawczo - wyborczego.
6. Sprawozdanie Zarządu z prac, wykonania budżetu za rok 2017 i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017, dyskusja.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania KR.
8. Głosowanie nad przyjęciem wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i przeznaczeniu wyniku finansowego za rok 2017 oraz absolutorium dla Zarządu.
9. Projekt budżetu na 2018r., dyskusja, przyjęcie uchwały.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.
 Po zakończeniu zebrania została przedstawiona informacja o możliwości skorzystania z obniżonych opłat za terminale płatnicze dla członków Zrzeszenia.
 

 
« Wstecz