Walne Zebranie sprawozdawcze

20.05.2019, 15:26, Tomasz Bilski

Zarząd Zrzeszenia zaprosił na Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbyło się w dniu 6.06.2019 o godz. 18.00 w restauracji Tawerna, przy ul. Straszewskiej 68 w Wągrowcu.


 

Na Zebranie zaprosiliśmy członków z osobą towarzyszącą. 

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, wprowadzenie sztandaru, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania, wybór Prezydium Zebrania, ukonstytuowanie się Prezydium: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, członek.
 3. Wybór protokólanta oraz komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, ukonstytuowanie się komisji: przewodniczący, sekretarz, członek.
 4. Sprawy bieżace.
 5. Odczytanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu z prac, wykonania budżetu za rok 2018 i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018, dyskusja.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania KR.
 8. Głosowanie nad przyjęciem wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i przeznaczenie wyniku finansowego za rok 2018 oraz absolutorium dla Zarządu.
 9. Projekt budżetu na 2019r., dyskusja, przyjęcie uchwały.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.
   
 
« Wstecz