Wznowienie działalności targowiska miejskiego od 23.04.2020

22.04.2020, 10:28, Tomasz Bilski

Uprzejmie informujemy, że od czwartku 23.04.2020 wznawiamy funkcjonowanie targowiska miejskiego przy ul. Gnieźnieńskiej w Wągrowcu.

 

Uwzględniając zgłoszenia mieszkańców a także zgodnie z rekomendacją Pana Burmistrza Zarząd zrzeszenia podjął decyzję o przywróceniu działalności targowiska.


Decyzja została podjęta po zapoznaniu się z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz przedstawiciela Policji. 

 

Wszyscy klienci i sprzedający będą zobowiązani do zachowania specjalnych środków bezpieczeństwa wynikających z aktualnej sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19. 

 

Uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązywać będą poniższe zasady. Bardzo prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi targowiska. W przypadku nie stosowania się do określonych wymogów mogą być wyciągane konsekwencje, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie z dalszym zawieszeniem działania targowiska.

 

ZASADY DLA KUPUJĄCYCH:
 

 • Prosimy o stosowanie się do poleceń osób zarządzających targowiskiem.
 • Maksymalna ilość klientów: na 1 punkt handlowy może przypadać maksymalnie 3 klientów.
  PRZYKŁAD: jeśli na targowisku jest 10 punktów handlowych, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 30 klientów.
 • Bezpośrednio przy stoisku może znajdować się tylko jeden kupujący.
 • Towar podaje klientowi sprzedawca.
 • Należy obowiązkowo stosować rękawiczki ochronne oraz maseczki zakrywające usta i nos.
 • Zachować bezpieczną odległość klient – klient, klient – sprzedawca, sprzedawca – sprzedawca (min. 2 metry).
 • Podczas wejścia na targowisko każdy klient zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Płyn dezynfekcyjny będzie dostępny przy wejściu na plac targowy.
 • W miarę możliwości należy korzystać z transakcji bezgotówkowych.

 

 

ZASADY DLA SPRZEDAJĄCYCH:

 

 • Prosimy o stosowanie się do poleceń osób zarządzających targowiskiem.
 • Warunkiem udostępnienia stanowiska handlowego jest posiadanie przez sprzedającego odpowiedniej ilości: rękawiczek jednorazowych, maseczek do zakrycia ust i nosa dla sprzedających oraz środka dezynfekującego. Do okazania przy wjeździe.
 • Sprzedawcy będą rozmieszczeni według kolejności przyjazdu na targowisko w miejscach wskazanych przez obsługę.
 • Sprzedawca przez cały czas pobytu na terenie targowiska musi stosować maseczkę zakrywającą usta i nos.
 • Obowiązuje zasada: towar podaje sprzedawca.
 • Odległość między stanowiskami – 3m.
 • Maksymalnie 1 klient przy jednym stanowisku.
 • Obowiązkowe zachowanie odległości klient-sprzedawca – min. 2m.
 • Sprzedawca obowiązany jest dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
 • Zaleca się zapewnienie klientowi możliwości transakcji bezgotówkowej.
 • Opuszczając targowisko Sprzedający zobowiązuje się nie pozostawiać na terenie targowiska odpadów
 • Wjazd pojazdem będzie dostępny dla sprzedających tylko w godzinach 5-7.
 
« Wstecz