Zmiana Przewodniczącego Komisji

Na wniosek prezesa Adama Bilskiego w dniu 9 listopada 2009 została powołana komisja d.s. obchodów 100-lecia.
Przewodniczącym komisji został Grzegorz Igielski, zastępcą Andrzej Zając.

W związku z rezygnacją kol. Grzegorza Igielskiego z członkostwa w WZHiU na posiedzeniu Zarządu w dniu 30.08.2010 powołano kol. Piotra Wyrzykowskiego na Przewodniczącego Komisji d.s. obchodów 100-lecia.


W jej skład weszli pozostali członkowie zarządu: Adam Bilski, Zenon Czerwiński, Andrzej Gramsa i Juliusz Jędrzejczak oraz członkowie komisji rewizyjnej: Janusz Bauza, Krzysztof Magdziarz i Iwona Nowak a także: Jerzy Mianowski, Zenon Muszyński i Piotr Wyrzykowski.

Obchody 100-lecia Kupiectwa Wągrowieckiego odbyły się 18.02.2011 roku.

Program uroczystości:

  • msza święta za kupiectwo wągrowieckie o godz. 11.oo w kościele pw. Wniebowzięcia NMP ul. Klasztorna 21
  • podczas mszy poświęcenie sztandaru Zrzeszenia
  • po zakończeniu mszy kupcy i zaproszeni goście udali się na Galę uświetniającą obchody jubileuszu, która rozpoczęła się o godz. 13.oo w MDK w Wągrowcu

Gala:
           część I – oficjalna

  • Wprowadzenie konferansjera, powitanie, prezentacja gości,
  • Słowo Zarządu wygłosił Prezes Andrzej Zając
  • Referat dotyczący historii wągrowieckiego handlu wygłosił dr Wiesław Szczepański
  • Przemówienia okolicznościowe gości

           część II – artystyczna

  •  Koncert zespołu muzyków, zespołu tanecznego i wokalistki.
  •