W związku z okresem żałoby po ś.p. Zdzisławie Gajewskim i planowanymi w następnym roku uroczystościami 100-lecia Zarząd podjął decyzję o nie organizowaniu majówki w tym roku.