Zrzeszenie Kupców w Wągrowcu powstało w 1996r. z inicjatywy kupców z bazaru przy ul. Kasprowicza. Na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu wpisane zostało dnia 5 listopada 1996r. nr RS Rej. ST 441/96 do rejestru stowarzyszeń pod numerem 2219.

 

Pierwsza stała siedziba i biuro Zarządu powstały w 2001r. Był to dzierżawiony lokal w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej.

 

W połowie 2001 roku, władze miejskie dbając o estetykę miasta podjęły działania zmierzające do przeniesienia targu miejskiego z centrum miasta. W efekcie tych działań Zrzeszenie podpisało z Zarządem miasta Wągrowca umowę o 20-to letnią dzierżawę obiektu po byłej wystawie zwierząt hodowlanych przy ul. Gnieźnieńskiej 49.

 

Dzierżawiony obiekt decyzją czytelników Głosu Wągrowieckiego otrzymał nazwę: Obiekt Handlowo-Wystawowy "Jakub". Wkrótce też przeniesiona tu została siedziba i biuro Zarządu. Zgodnie z umową, po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych, rozpoczęto udostępnianie obiektu - w każdy czwartek - na cele targowiska miejskiego.

 

5 września 2001r. odbyło się oficjalne otwarcie obiektu, a 6 września 2001r. odbył się tu pierwszy targ miejski. Tym samym dotychczasowe targowisko miejskie zostało zlikwidowane.

 

Do nowego targowiska, odległego od poprzedniego o 1100m, Zrzeszenie Kupców uruchomiło specjalną, bezpłatną linię autobusową. Autobus ten kursuje w dni targowe wahadłowo - co 15 minut - pomiędzy poprzednim a obecnym targowiskiem.