O Zrzeszeniu

749752363

Wągrowieckie Zrzeszenie Handlu i Usług jest organizacją, która ma powiatowy zasięg działania. Zrzeszenie jest członkiem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.

Nr konta dla wpłat zobowiązań wobec Zrzeszenia:

34 1240 3725 1111 0010 2080 2744