Kancelaria Prawna "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" Spółka Partnerska

ul. Mokra 4, 61-763 Poznań, tel. 61 855 21 97, mail kancelaria@szs-partners.pl, www.szs-partners.pl

 

I. Informacje o Kancelarii
Kancelaria Radców Prawnych ,,Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni” spółka partnerska zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie z zakresu obsługi przedsiębiorstw, w tym szczególnie w reprezentacji klientów w toku negocjacji, postępowań sądowych, w prawie umów, w sprawach administracyjnych oraz w sprawach zamówień publicznych. Bogate doświadczenie zawodowe, praktyczna znajomość zasad funkcjonowania obsługiwanych branż, a także pragmatyczne podejście do prowadzonych spraw, pozwala prawnikom Kancelarii na udzielanie odpowiedzi na liczne, na co dzień w toku funkcjonowania firm, pytania.


II. Zakres obsługi
Proponujemy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa handlowego, cywilnego, administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy.

W ramach powyższego zakresu Kancelaria świadczy w szczególności usługi polegające na:
• ,,bieżącej” obsłudze prawnej przedsiębiorstw,
• przygotowaniu koncepcji oraz realizacji złożonych projektów m. in. zawiązywania oraz rejestracji spółek, opracowywania koncepcji zmian w spółkach,
• przygotowywaniu umów w obrocie handlowym międzynarodowym,
• reprezentacji w toku postępowań procesowych,
• formułowaniu opinii prawnych,
• uczestnictwie w negocjacjach,
• reprezentowania spółek w ramach postępowań toczących się na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych, w tym analiza SIWZ, sporządzanie pytań do SIWZ, odwołań do KIO, reprezentowania przed KIO i sądami,
• prowadzeniu spraw administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z nieruchomościami.


III. Wynagrodzenie
Kancelaria proponuje, jako podstawowy sposób ustalenia wynagrodzenia, określenie stawki za 1 godzinę pracy. Jako alternatywne rozwiązanie proponujemy Państwu możliwość rozliczania się w drodze miesięcznego ryczałtu, gdzie godziny objęte ryczałem rozliczane byłyby według stawki obniżonej, a godziny przekraczające ryczałt według stawki podstawowej.

W przypadku procesów sądowych proponujemy wynagrodzenie uzależnione od wielkości danej sprawy i łącznej ilości przekazywanych do prowadzenia spraw (bonus z tytułu ilości przekazywanych spraw).

 

Dla członków Zrzeszenia oferujemy stawki wynegocjowane przez Zrzeszenie.