Zebrania Walne w 2009 roku

protokoły zebrań 2009- do wglądu dla członków w biurze Zrzeszenia