KONGRES KUPIECTWA

16.09.2011, 10:01,

23 września 2011 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbył się pierwszy w powojennej historii naszego kraju Kongres Kupiectwa. Dotychczas odbyły się dwa Kongresy Kupiectwa Polskiego, w 1935 r. w Krakowie i w 1937 r. w Warszawie, w którym uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki.


Delegatem z naszego Zrzeszenia był Wiceprezes Adam Bilski.

Kongres otworzył Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Kongres był okazją do przeanalizowania takich obszarów jak prezentacja sytuacji handlu i usług w naszym kraju, w kontekście tematycznym związanym z produkcją i dystrybucją, ładem przestrzennym oraz relacjami konsumenckimi.
 

Celem Kongresu było zdefiniowanie roli i wypracowanie modelu handlu zapewniającego stabilny i zrównoważony rozwój branży. Dodatkowym celem kongresu było zasygnalizowanie potrzeby zaistnienia dialogu pomiędzy rządem, a branżą handlową, która w ocenie środowiska ma w obecnej sytuacji ma niewystarczające możliwości prowadzenia dialogu społecznego z rządem. Organizatorzy Kongresu Kupiectwa przedstawili m.in. wniosek o rozszerzenie Departamentu Polityki Handlu przy Ministerstwie Gospodarki o jednostkę organizacyjną kierowaną przez urzędnika w randze np. Podsekretarza Stanu zajmującą się problemami handlu w ujęciu rynku wewnętrznego i stanowiącą element dialogu pomiędzy środowiskiem handlu, a Ministerstwem Gospodarki.
 

Honorowym Gospodarzem i Patronem Kongresu był Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister Gospodarki.

Kongres Kupiectwa był organizowany przez cztery ogólnokrajowe organizacje środowiska handlu wchodzące w skład Komitetu Handlu przy KIG:

• Kongregacja Przemysłowo-Handlowa,
• Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług,
• Polska Izba Handlu,
• Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

 

Poważnym niedociągnięciem organizatorów było przeznaczenie tylko 30 min na wystąpienia przedstawicieli Zrzeszeń Kupieckich. Czas ten był zresztą skracany w związku z opóźnieniami jakie powstały w trakcie Kongresu.

 

A oto niektóre z propozycji wniosków, które przedstawiono na zakończenie:

  • rozwój edukacji pracowników handlu (dr Bożena Słomińska IBRKK)
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (UE Kraków)
  • handel bez podziału na małe i duże firmy (POHiD)
  • sformułować politykę wobec handlu wewn., wyrównać szanse podmiotów gosp., wprowadzić uregulowanie aby hurtownik nie mógł sprzedawać w detalu po cenach hurtowych (dr inż. Jan Rakowski KP-H)
  • równe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, usunięcie barier, stworzyć gwarancje istnienia małych sklepów (organizacja producentów)
  • wolne niedziele (Solidarność)
  • tworzenie stabilnych warunków dla wszystkich (TESCO Prezes Grzesiak)
  • handel blisko miejsca zamieszkania (Carrefour)
  • utworzenie powszechnego samorządu gospodarczego (Wrocławskie ZHiU)

 

   

  

  

 
« Wstecz


Dyskusja: "KONGRES KUPIECTWA"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze