Spotkanie wigilijne 2022

15.12.2022, 13:06, Tomasz Bilski

We wtorek, 13 grudnia 2022 o godz. 18:30 w sali "Nad Potokiem", w hotelu Pietrak w Wągrowcu odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków Wągrowieckiego Zrzeszenia Handlu i Usług.

W spotkaniu wzięli udział członkowie naszego stowarzyszenia, osoby towarzyszące a także zaproszeni goście:

  • Pan Michał Piechocki - Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego
  • Pan Remigiusz Priebe - Zastępca Burmistrza Miasta Wągrowiec
  • Pan Andrzej Reis - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wągrowca
  • ks. kanonik Piotr Kalinowski


Świąteczne spotkanie rozpoczął prezes Tomasz Bilski, który powitał wszystkich obecnych oraz dokonał podsumowania mijającego roku, w tym przypadającej 111 rocznicy powstania pierwszej organizacji kupieckiej w Wągrowcu. Towarzystwo Samodzielnych Kupców powołano 24 marca 1911 roku. Prezes podziękował również ówczesnym oraz obecnym władzom miasta za dotychczasową współpracę zarówno w obszarze zarządzania targowiskiem miejskim, które było realizowane przez nasze zrzeszenie przez 20 lat a także za aktualną przychylność i wspieranie naszej organizacji.


Minutą ciszy uczczono pamięć wieloletniego prezesa śp. Zdzisława Gajewskiego oraz wiceprezesa Adama Bilskiego.


Następnie głos zabrali zaproszeni goście składając w imieniu powiatu oraz samorządu podziękowania naszym członkom za wkład w rozwój miasta. Otrzymaliśmy również serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, za które uprzejmie dziękujemy.


Ksiądz Kanonik Piotr Kalinowski wygłosił kilka wzruszających słów nawiązujących do tego szczególnego czasu Bożego Narodzenia. Następnie pobłogosławił opłatki, którymi zgromadzeni się podzielili składając sobie wzajemnie najlepsze życzenia.

 

Po uroczystej kolacji został wyświetlony film - wspomnienie z obchodów 95-lecia powstania pierwszej organizacji kupieckiej w Wągrowcu. Część z obecnych mogła odnaleźć się w przedstawionym materiale i sięgnąć pamięcią w przeszłość, w trudne czasy, w których prowadzili swoją działalność gospodarczą. 

 

Na stołach pojawił się deser a następnie zimne przekąski, przy których prowadzono rozmowy aż do późnych godzin wieczornych.

 

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za liczny udział w tym świątecznym spotkaniu!

 

Relacja na stronie Powiatu Wągrowieckiego:

https://www.wagrowiec.pl/541,aktualnosci?tresc=17475

 

Relacja na stronie Miasta Wągrowiec:

https://www.wagrowiec.eu/pl/aktualnosci/w-wigilijnym-klimacie

 

 

 

 

Fot. Laura Bilska

 
« Wstecz