Walne Zebranie

07.05.2014, 08:49,

Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbyło się w drugim terminie
w dniu 29.05.2014r. o godz. 19.00 w restauracji Jamajka ul. Kcyńska.


Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania, wprowadzenie sztandaru, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku zebrania, wybór Prezydium Zebrania, ukonstytuowanie się Prezydium: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, członek.
3. Wybór protokólanta oraz komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, ukonstytuowanie się komisji: przewodniczący, sekretarz, członek.
4. Sprawy bieżące.
5. Odczytanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie protokółu z ostatniego zebrania.
6. Sprawozdanie Zarządu z prac, wykonania budżetu za rok 2013 i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013, dyskusja.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania KR.
8. Głosowanie nad przyjęciem wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i przeznaczeniu wyniku finansowego za rok 2013 oraz absolutorium dla Zarządu.
9. Projekt budżetu na 2014r., dyskusja, przyjęcie uchwały.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.
 

   

   

  

Fot. J. Bauza

 
« Wstecz


Dyskusja: "Walne Zebranie"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze