Walne Zebranie sprawozdawcze

09.02.2020, 10:29, Tomasz Bilski

Zarząd Zrzeszenia zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w piątek  20.03.2020  godz. 18:00 w Cafe Rene, przy ul. Rynek w Wągrowcu.

 

Na Zebranie zapraszamy członków z osobą towarzyszącą.


Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, wprowadzenie sztandaru, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania, wybór Prezydium Zebrania, ukonstytuowanie się Prezydium: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, członek.
 3. Wybór protokólanta oraz komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, ukonstytuowanie się komisji: przewodniczący, sekretarz, członek.
 4. Sprawy bieżace.
 5. Odczytanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu z prac, wykonania budżetu za rok 2019 i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019, dyskusja.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania KR.
 8. Głosowanie nad przyjęciem wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i przeznaczenie wyniku finansowego za rok 2019 oraz absolutorium dla Zarządu.
 9. Projekt budżetu na 2020r., dyskusja, przyjęcie uchwały.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.
 
« Wstecz