Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

17.05.2016, 17:01,

W dniu 16.06.2016r. w Cafe Rene Wągrowiec, Rynek odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 

W związku z kworum Zebranie odbyło się w pierwszym terminie i rozpoczęło się o godz. 18:30.

 


Na Zebraniu obecnych było 23 członków. W trakcie Zebrania był wspólny obiad dla członków i osób im towarzyszących.

 


W głosowaniu sprawozdanie KR zostało przyjęte jednogłośnie a Zarząd, również jednogłośnie, otrzymał absolutorium.

 

W wyniku tajnych wyborów wyłoniono nowe władze Zrzeszenia:

 

Zarząd:

Prezes Andrzej Zając,

Viceprezes Adam Bilski

Sekretarz Lidia Synoracka

Skarbnik Tomasz Bilski

Członek Juliusz Jędrzejczak

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Janusz Bauza

Z-ca Przewodniczącego Marek Włodarczyk

Sekretarz Iwona Nowak

 

Na zebraniu zostały wręczone pamiątkowe statuetki w związku z 25 i 35-leciem istnienia firmy.
Otrzymali Janusz Bauza, Bogdan Gajewski, Czesław Gwara, Maria Janiszewska, Piotr Langa, Hieronim Pałuka, Ewa Rybicka, Zdzisław Sarnowski, Marek Włodarczyk, Włodzimierz Żak.

 

Fotogaleria dostępna na stronie:

http://www.wzhiu.pl/o-zrzeszeniu/zebrania/walne/2016/
 

 
« Wstecz