Walne Zebranie

10.04.2013, 11:03,

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 08.04.2013 wyznaczono termin Walnego Zebrania sprawozdawczego członków WZHiU.

Zebranie odbyło się tradycyjnie w restauracji Jamajka w dniu 6 czerwca 2013r. W związku z brakiem kworum zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 19.00.

Zebranie otworzył Przezes Andrzej Zając.


Po stwierdzeniu prawomocności zebrania zaproponował uczczenie chwilą ciszy odejście od nas śp. Alojzego Tomkowiaka.

 

Następnie realizowano przyjęty porządek Zebrania.

 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, złożony przez jej Przewodniczącego kol. Krzysztofa Magdziarza, zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi.

Zebranie zaakceptowało również sprawozdanie z działalności Zarządu, wykonania budżetu i projektu budżetu na rok przyszły.

 

Ważniejsze uchwały podjęte na zebraniu:

  1. Obniżenie wpisowego dla kandydatów na członka Zrzeszenia do kwoty 50,- zł
  2. Obniżenie miesięcznej składki członkowskiej do 10,- zł
  3. Akceptacja na umieszczenie na naszej stronie internetowej wykazu członków z danymi teleadresowymi, działalności wiodącej i pozostałej, towaru/usługi wiodącej, pasja/hobby lub innych informacji wskazanych przez członków.
  4. Emisji Kart Podarunkowych o nominale 50,- zł do realizacji w placówce handlowej sprzedającej Karty zakupione w Zrzeszeniu. Minimalny zakup to 10 szt. w cenie 0,50 zł/szt
  5. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla członków, ich rodzin i wybranej firmy współpracującej w dniu 6 lipca 2013.
  6. Zorganizowanie wycieczki krajowej dla członków i ich rodzin w 2014 roku
 
« Wstecz


Dyskusja: "Walne Zebranie"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze